Rechtbank Noord-Holland, 24-12-2014 / AWB - 14 _ 1373


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:12091
Datum24-12-2014
InhoudsindicatieEiseres verleent AWBZ-zorg in natura. Verweerder was naar het oordeel van de rechtbank niet bevoegd tot herziening van de afgegeven VAR WUO-beschikkingen. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de feiten en omstandigheden afwijken van de door eiseres op het aanvraagforrmulier VAR gepresenteerde feiten en omstandigheden.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 24-12-2014 (met noot)
J.S. van Daal
NTFR 2015/910
AWBZ-zorgverlener: inspecteur niet bevoegd tot herziening VAR-wuo-beschikking.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1435 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1438
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1102