Rechtbank Noord-Holland, 04-07-2014 / AWB - 14 _ 652


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:13318
Datum04-07-2014
InhoudsindicatieEr is sprake van één WOZ-object, nu tussen de percelen geen afscheiding is aangebracht en het aangrenzende perceel onbebouwde grond betreft dat deel uitmaakt van de bij de woning behorende tuin, ook als tuin wordt gebruikt en als zodanig dienstbaar is aan de woning. Het object dient dus ook te worden gewaardeerd als woning. Dit betekent dat de grond van het aangrenzende perceel in beginsel als tuingrond in de waardering dient te worden betrokken.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2768
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2768