Rechtbank Noord-Holland, 25-06-2014 / AWB-14_550, 14_820 en 14_1201


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:5669
Datum25-06-2014
InhoudsindicatieEiseres is niet aan te merken als een vrijgesteld pensioenfonds in de zin van artikel 5, eerste lid, aanhef en letter b, van de Wet op de vennootschapsbelasting (tekst 2010 en 2011), nu zij naast haar statutaire doel nog een ander, niet bijkomstig, doel heeft nagestreefd, waardoor zij zich niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel stelt de verzorging van werknemers en gewezen werknemers en hun verwanten als omschreven in genoemde bepaling.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 25-06-2014 (met noot)
M. de Jonge
NTFR 2014/2277
Belanghebbende is geen vrijgesteld pensioenfonds voor de vennootschapsbelasting.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 25-06-2014
PJ 2014/156
Pensioenfonds niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting wegens ook nastreven ander doel dan alleen verzorging door middel van pensioen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG7213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZC8110 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:323 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1326
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8140
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8139
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8138