Rechtbank Noord-Holland, 26-08-2014 / AWB-13_2993


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:8079
Datum26-08-2014
InhoudsindicatieDoor - ondanks een daartoe strekkend verzoek - aan de belastingdienst niet alle (fiscaal) relevante informatie te verstrekken ter zake van een voorgenomen doorverkoop van een aan te schaffen onroerende zaak en de onderliggende financiering en vervolgens op basis van de vermeende goedkeuring van verweerder aangifte te doen zonder daarin melding te maken van gegevens die zien op de doorverkoop, is er sprake van kwade trouw van eiser welke navordering rechtvaardigt. Geen opgewekt vertrouwen gewekt door de belastingdienst. De uitgevoerde onroerendgoedtransacties hebben tot gevolg gehad dat een besloten vennootschap hierdoor is verarmd en dat eiser, als (middellijk) directeur-grootaandeelhouder hierdoor is verrijkt. Betrokkenen moeten zich van de vermogensverschuiving bewust zijn geweest. Het door eiser ontvangen bedrag in verband met de verkooptransacties is bij hem belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Nu er geen sprake is van een eerdere overdracht van de economische eigendom, heeft verweerder de nagevorderde bedrag in het juiste jaar belast. De boete is terecht opgelegd. Er is, behalve de overschrijding van de redelijke termijn, geen reden voor verdere matiging van de boete dan verweerder reeds heeft gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5989 ★★★★★