Rechtbank Noord-Holland, 03-03-2014 / 2742916 OA VERZ 14-6


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:9395
Datum03-03-2014
InhoudsindicatieOntbindingsverzoek van werkgever toegewezen. Geen sprake van een opzegverbod tijdens ziekte, omdat de bedrijfsarts werknemer arbeidsgeschikt acht en de andersluidende deskundigenverklaring van het Uwv niet door een verzekeringsarts is opgesteld, maar alleen door een arbeidsdeskundige.
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-03-2014
Prg. 2014/277
Ontslagrecht. Kan arbeidsovereenkomst tijdens ziekte worden opgezegd, indien bedrijfsarts werkneemster arbeidsgeschikt acht, maar verklaring van arbeidsdeskundige van UWV het tegendeel luidt? Ja. Wel als verklaring van UWV door arbeidsdeskundige is opgesteld en niet door verzekeringsarts.