Rechtbank Noord-Holland, 23-01-2015 / AWB - 13 _ 4857


ECLIECLI:NL:RBNHO:2015:257
Datum23-01-2015
InhoudsindicatieBij de beoordeling van de vraag of de ANBI-intrekkingsbeschikking terecht is genomen is niet relevant of eiseres tevens voldoet aan de administratieverplichtingen genoemd in artikel 52 van de AWR en van haar statuten, maar aan de vereisten zoals neergelegd in de artikelen 41a, 41b, 41c van de Uitvoeringsregeling. Gelet op de eenvoudige aard en de beperkte omvang van de activiteiten van eiseres hoeft in dit geval niet te worden verlangd dat een administratie wordt bijgehouden van de genoemde liefdadigheidsprojecten, maar dat in dit geval ondanks de nodige tekortkomingen kan worden volstaan met het overleggen van de administratie waaruit blijkt dat de beschikbare gelden nagenoeg zijn besteed aan liefdadigheidsprojecten
Recht.nl artikelGeen uitvoerige administratie vereist bij kleine ANBI (27-01-2015)
Van een ANBI met activiteiten van eenvoudige aard en beperkte omvang, kon volgens de rechtbank niet worden verlangd dat zij een administratie bijhielden van alle liefdadigheidsprojecten. Het overleggen van de administratie van het goede doel waaruit bleek dat de beschikbare gelden nagenoeg waren besteed aan de projecten, was voldoende.
> Geen uitvoerige administratie vereist bij kleine ANBI (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-01-2015 (met noot)
P.T. van Arnhem
NTFR 2015/914
Onterechte intrekking met terugwerkende kracht van anbi-status.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AT8202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8780 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2781 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2781 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:219