Rechtbank Noord-Holland, 02-09-2015 / 211713


ECLIECLI:NL:RBNHO:2015:7539
Datum02-09-2015
InhoudsindicatieAansprakelijkheid bestuurders van inmiddels failliete voetbalvereniging jegens gezamenlijke schuldeisers op grond van 6:162 Bw juncto 2:9 BW. Feitelijk bestuurder heeft eveneens onrechtmatig gehandeld. Beroep op artikel 2:50a BW juncto 2:138 BW verworpen
TijdschriftartikelV.V. Young Boys: blufpoker in de hoofdklasse
H.J. de Kraker
Bb 2015/76
Een bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 2 september 2015 over bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 02-09-2015
JOR 2016/122
Externe bestuurdersaansprakelijkheid, Failliete voetbalvereniging, Grondslag is externe aansprakelijkheid, Invulling grondslag met criteria uit Staleman/Van de Ven, Ondeugdelijke financiële administratie en witwassen van illegale pokerinkomsten, Geen ledenvergaderingen, Bestuurders treft persoonlijk ernstig verwijt, Onrechtmatig handelen feitelijk bestuurder.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 02-09-2015
JONDR 2016/577
Vereniging, externe bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement. Bestuurders failliete voetbalvereniging aansprakelijk voor boedeltekort.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB3485 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:13118
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3926