Rechtbank Noord-Holland, 28-09-2016 / 5000706 EJ VERZ 16-176 (H.K.)


ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:7993
Datum28-09-2016
InhoudsindicatieDe VvE kan niet bij Huishoudelijke Reglement bepalen dat de verhuur van de recreatiewoningen wordt beperkt tot acht weken per jaar. Deze wijziging moet uit de openbare registers blijken en dus in het $plitsingsreglement worden opgenomen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-09-2016
Prg. 2016/321
Vermogensrecht. Kan VvE regels die verhuur recreatiewoningen beperkt tot maximaal acht weken per jaar, enkel opnemen in huishoudelijk reglement? Nee. Regels die appartementseigenaar beperken in bevoegdheid betreffende gebruik privégedeelten, moeten ten minste worden opgenomen in splitsingsreglement.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-09-2016
JONDR 2017/22
Vermogensrecht. Kan VvE regels die verhuur recreatiewoningen beperkt tot maximaal acht weken per jaar, enkel opnemen in huishoudelijk reglement? Nee. Regels die appartementseigenaar beperken in bevoegdheid betreffende gebruik privégedeelten, moeten ten minste worden opgenomen in splitsingsreglement.