Rechtbank Noord-Holland, 30-09-2016 / HAA - 14 _ 5107


ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:8040
Datum30-09-2016
InhoudsindicatieNavorderingsaanslag op basis van artikel 66, derde lid van de Successiewet vernietigd.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 30-09-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/15.24
Reeds vervallen navorderingsbevoegdheid in Successiewet herleeft niet; geen schadevergoeding
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1461 ★★