Rechtbank Noord-Holland, 14-10-2016 / HAA - 15 _ 2790 en 15_2791


ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:8439
Datum14-10-2016
InhoudsindicatieUit door verweerder verricht onderzoek en uit een arrest van de Hoge Raad ten aanzien van eiseres over eerdere jaren volgt dat eiseres terecht als rekeninghouder bij KB Lux is geÔdentificeerd. Geen onrechtmatig verkregen bewijs door de belastingdienst. Verweerder heeft niet gehandeld op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Wetenschap van de Nederlandse belastingautoriteiten ten tijde van of omstreeks de verkrijging van de microfiches omtrent de onregelmatigheden die zich in het Belgische strafrechtelijke opsporingsonderzoek hebben voorgedaan, leidt niet tot bewijsuitsluiting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX7471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5633 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8882 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13509