Rechtbank Noord-Holland, 15-11-2016 / AWB - 16 _ 119


ECLIECLI:NL:RBNHO:2016:9344
Datum15-11-2016
InhoudsindicatieWet WOZ. Aankoop drie recreatiewoningen. Eiser stelt dat aankoop heeft plaatsgevonden tussen zakelijke partijen, dat de koopprijs zakelijk was en dat geen korting is verleend. Verweerder heeft niet met concrete feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt dat bij de aankoop van de woningen door eiser geen sprake was van zakelijk handelende partijen noch dat moet worden aangenomen dat door de verkoper van de woningen korting is verleend. Ook de omstandigheid dat eiser drie woningen tegelijk heeft aangekocht is op zichzelf bezien niet voldoende. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 juli 2012 waarnaar verweerder verwijst, ziet op een andere situatie. Derhalve dient te worden uitgegaan van de eigen aankoopprijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX7644