Rechtbank Noord-Holland, 15-11-2017 / 16/1794


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:10049
Datum15-11-2017
InhoudsindicatieDe vraag ligt voor of eiser met de verkoop van de grond een bestemmingswijzigingswinst heeft behaald. Voor zover de ontvangen koopsom de wevab te boven gaat is geen sprake van winst die onder de landbouwvrijstelling valt. Geen van beide partijen heeft de door hem bepleite wevab aannemelijk gemaakt. Op basis van de taxaties van partijen zal de rechtbank de wevab in goede justitie vaststellen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3339 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9106 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3108