Rechtbank Noord-Holland, 01-12-2017 / AWB - 15 _ 3265


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:11359
Datum01-12-2017
InhoudsindicatieWerknemersbonussen zijn ingevolge goedkoopmansgebruik aftrekbaar in het eerste boekjaar. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een civielrechtelijke lening. Inspecteur maar aanwezigheid schijnlening niet aannemelijk. De rechtbank is wel van oordeel dat sprake is van deelnemerschapslening waardoor de rente op de convertible instruments voor eiseres niet aftrekbaar is.
Recht.nl artikelAftrek werknemersbonus bij vervullen opschortende voorwaarde (11-01-2018)
Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat goed koopmanszaak toestaat dat een bedrijf de lasten van het toekennen van werknemersbonussen aftrekt wanneer de werknemers deze opties kunnen vorderen. Dit moment kan zich voordoen als een opschortende voorwaarde is vervuld.
> Aftrek werknemersbonus bij vervullen opschortende voorwaarde (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AB2865 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1350 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV2327 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2453 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:524 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5958 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2655 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:807 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5898 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1504