Rechtbank Noord-Holland, 07-07-2017 / AWB - 15 _ 5389


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:5606
Datum07-07-2017
InhoudsindicatiePseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding is niet in strijd is met doel en strekking van artikel 32bb van de Wet LB 1964, noch met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, dan wel de artikelen 26 IVBPR en 14 EVRM. Evenmin is de heffing strijdig met artikel 6 EVRM. Er is geen reden de toegekende aandelenrechten op gelijke wijze te behandelen als aandelenoptierechten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1463 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4868 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:441 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1211 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2897 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9146 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2441