Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2017 / AWB - 15 _ 4224


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:5723
Datum26-06-2017
InhoudsindicatieEiseres heeft alle aandelen in de BV van haar vader verkregen. Tot het vermogen van de BV behoorde op het moment van verkrijging een vastgoedportefeuille ter waarde van ongeveer 6 miljoen. De tot deze portefeuille behorende onroerende zaken waren dienstbaar aan en behoorden tot de materiële onderneming van de BV. In geschil is of op de verkrijging van de aandelen de vrijstelling van artikel 15, eerste di, onderdeel b, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing is. De rechtbank is van oordeel dat deze verkrijging op grond van de wetsgeschiedenis, de strekking van de doorkijkarresten en de structuur van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 26-06-2017
VF&C 2017, afl. 4
Verkrijging aandelen onroerendezaaklichaam vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AU8559 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7580 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1203 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1049 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:615 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1174
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1173
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1611