Rechtbank Noord-Holland, 07-03-2018 / AWB - 16 _ 3797


ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:1745
Datum07-03-2018
InhoudsindicatieBetreft Rijnvarende. Op grond van artikel 16 van de Verordening (EG) 987/2009 is door de SVB aan eiser een A1-verklaring afgegeven, Uit de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 30 maart 2016 volgt niet dat deze A1-verklaring is vernietigd. Het vernietigde besluit betreft immers alleen de beslissing op het bezwaar (het bestreden besluit) tegen deze A1-verklaring. Inmiddels is door de Centrale Raad van Beroep bij beslissing van 29 december 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:4469) beslist op het beroep dat door de SVB was ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. In deze uitspraak is weliswaar geoordeeld dat de bestreden besluiten terecht zijn vernietigd, doch daaruit volgt niet dat ook de primaire besluiten - de afgegeven A1-verklaringen - hun rechtskracht hebben verloren.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4469 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0987 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2285 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2936