Rechtbank Noord-Holland, 04-07-2018 / 16/4149


ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:6039
Datum04-07-2018
InhoudsindicatieDouanekamer/ indelingscode(s) strijkijzer en strijkplankovertrek Bij de beoordeling of goederen bij elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht, is () van belang hoe ze in de kleinhandel normaliter worden aangeboden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:11838