Rechtbank Noord-Holland, 19-07-2018 / 6560840 CV EXPL 18-65


ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:6536
Datum19-07-2018
InhoudsindicatieArbeidszaak. De vordering van de werknemer tot loondoorbetaling tijdens ziekte wordt toegewezen. De betwisting door de werkgever van de ziekte is ondeugdelijk, mede omdat het niet aan werkgever is om vast te stellen of de werknemer ziek is, maar aan een (bedrijfs-)arts. De werkgever is op grond van artikel 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar van het UWV ook verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de beoordeling van de ziekte van de werknemer en bij de begeleiding en re-integratie.
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)