Rechtbank Noord-Holland, 03-01-2019 / 7176460 AO VERZ 18-127


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1052
Datum03-01-2019
InhoudsindicatieWwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Geen billijke vergoeding.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-01-2019
AR 2019/210
Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Afbreken van mediation door KLM kan op zichzelf niet als ernstig verwijtbaar handelen worden aangemerkt, temeer omdat KLM heeft geopperd een nieuwe mediator te benaderen. Geen billijke vergoeding.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-01-2019
TAP 2019, sign. 138
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Afbreken van mediation door KLM levert geen ernstig verwijtbaar handelen op. Geen billijke vergoeding.