Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2019 / AWB - 18 _ 3126


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1114
Datum15-02-2019
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om vismachtiging om met vaste kieuwnetten op zeebaars te mogen vissen. De minister heeft het verzoek van eiser afgewezen omdat uit een controle van zijn logboek niet blijkt dat in de referentieperiode vangsten van zeebaars zijn geregistreerd. Door zich voor bewijs van registratie van vangsten uitsluitend te baseren op het logboek geeft de minister in artikel 84a van de Uitvoeringsregeling zeevisserij een te strikte uitleg van de in artikel 9 van de Verordening vangstmogelijkheden (EU 2017/127) gestelde voorwaarde van registratie van vangsten. Daarom is artikel 84a van de Uitvoeringsregeling zeevisserij onverbindend voor zover vangsten moeten blijken uit logboekgegevens en dient in zoverre buiten toepassing te worden gelaten. De minister dient eiser in staat te stellen met andere bewijsmiddelen aan te tonen dat hij in de referentieperiode zeebaars heeft gevangen.