Rechtbank Noord-Holland, 08-02-2019 / 7365671


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1218
Datum08-02-2019
InhoudsindicatieWwz. Afwijzing ontbindingsverzoek werkgever. Geen sprake van verwijtbaar handelen zijdens werknemer. Nu werkgever heeft nagelaten duidelijke instructies omtrent pauzes te geven, kan werknemer niet worden verweten dat hij de instructies heeft opgevolgd van een collega met een leidende rol, waarmee hij de (kennelijk) bij werkgever geldende regels hieromtrent heeft overtreden.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 08-02-2019
AR 2019/198
Geen verwijtbaar handelen van werknemer als bijrijder voor het opvolgen van de pauzetijden van de chauffeur nu de werkgever heeft nagelaten duidelijke instructies te verstrekken. Afwijzing ontbindingsverzoek op e-grond en g-grond.