Rechtbank Noord-Holland, 22-02-2019 / 17/3700


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1290
Datum22-02-2019
InhoudsindicatieEiseres exploiteert een app. De app is een e-wallet waarmee met de smartphone betalingen kunnen worden gedaan. In geschil is of eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de diensten van eiseres de kenmerkende en essentiŽle functies van betalingen of overmakingen hebben. Verweerder heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de diensten van eiseres bestaan uit bemiddeling. Dit leidt tot de conclusie dat eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 22-02-2019
IR 2019/39
E-wallet
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:355 ★★★★