Rechtbank Noord-Holland, 27-02-2019 / 17/3951


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1464
Datum27-02-2019
InhoudsindicatieEisers stelling dat de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking en als ondernemer alsmede de werkzaamheden in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten geen ondergeschikte plaats innemen, treft geen doel, aangezien eiser in het onderhavige jaar in het geheel geen ondernemingsactiviteiten heeft bedreven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9489 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:454 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1828 ★★★