Rechtbank Noord-Holland, 09-01-2019 / C/15/260004 / FA RK 17-3315


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:152
Datum09-01-2019
Inhoudsindicatievernietiging van een door de vrouwelijke partner van de moeder gedane erkenning. Zie ook de beschikking van 14 februari 2018.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-01-2019
PFR 2019/21
Vernietiging van de erkenning gedaan door de vrouwelijke ex-partner van de moeder op een verzoek van de bijzondere curator, optredend ten behoeve van de minderjarige. Instabiele contacten tussen minderjarige en de vrouwelijke ex-partner van de moeder.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-01-2019 (met noot)
J.H. de Graaf
JPF 2019/30
Vernietiging van een door de vrouwelijke partner van de moeder gedane erkenning.