Rechtbank Noord-Holland, 04-03-2019 / AWB - 18 _ 1895


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1547
Datum04-03-2019
InhoudsindicatieAfwijzing van horeca exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning op grond van een Bibob-advies waarin is geconcludeerd dat sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3, vierde lid, aanhef en onder c van de Wet Bibob. Verweerder mocht op grond daarvan aannemen dat het gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet Bibob.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1218 ★★★★