Rechtbank Noord-Holland, 18-02-2019 / 18.009955


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1564
Datum18-02-2019
InhoudsindicatieVerzoekschrift ex artikel 36 Sv. Verzoeker niet-ontvankelijk. Verzoeker heeft geen belang meer bij een beslissing op het verzoekschrift nu de officier van justitie de zaak onvoorwaardelijk heeft geseponeerd. Alleen nieuwe feiten kunnen aanleiding zijn om alsnog te vervolgen; dat geldt ook na een beslissing ex artikel 36 Sv. Daarnaast kan er onder bepaalde omstandigheden nog een verwachting zijn dat een verdachte toch nog zal worden vervolgd, na een artikel 12 Sv-procedure. In de onderhavige zaak bestaat daartoe geen aanleiding.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:575