Rechtbank Noord-Holland, 28-02-2019 / 15/870028-16 en 13/032439-13 (tul)


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1568
Datum28-02-2019
InhoudsindicatieOnderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van fraude die bekend staat als phishing. Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 9) en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt oplichtingen (feit 1), diefstallen door middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen van computercriminaliteit (feiten 3, 4, 5, 7 en 8).
Recht.nl artikelGedwongen ontgrendeling telefoon met vingersensor (28-02-2019)
Tijdens een opsporingsonderzoek heeft de politie informatie verkregen die afkomstig was van de smartphone van verdachte. Omdat hij niet bereid was vrijwillig zijn telefoon te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens zijn duim tegen de sensor van het toestel gehouden. Daarna kon de daarin opgeslagen informatie worden onderzocht. De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Bovendien is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt.
> Politie mocht iPhone verdachte onder dwang via duim ontgrendelen (Arnoud Engelfriet, Iusmentis.com)
> Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen (Tara Veenendaal, Marleen Velthuis, NautaDutilh.com)
> Recht op persoonlijke levenssfeer verdachte en ontgrendelen en uitlezen smartphone (Monique Hennekens, Hekkelman.nl)
Recht.nl artikelDe smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland? (29-07-2019)
In 2016 dwong het OM drie verdachten om hun telefoon te ontgrendelen. Nadat zij het verzoek om de toegangscode van hun telefoons te verschaffen afwezen, werden de verdachten geboeid en werden hun smartphones alsnog ontgrendeld middels hun vingerafdrukken. De strafrechter achtte het afdwingen van de vingerafdruk een beperkte—en daarmee toegestane—inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachten.
Het is voorstelbaar dat een dergelijke wens om biometrische beveiligingen te omzeilen ook in privaatrechtelijke verhoudingen zal voorkomen. Denk aan een beslag op bitcoins, of aan het verkrijgen van administratie op een laptop door een curator. In hoeverre is het mogelijk om medewerking aan het verstrekken van biometrische gegevens (artikel 4 sub 14 AVG) af te dwingen?
> De smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland? (Laura den Brok, Equesnijmegen.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-02-2019 (met noot)
V.J.C. de Bruijn
NBSTRAF 2019/110
Toegang iPhone, Vormverzuim.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-02-2019
SR 2019/97
Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing-fraude verband houdende misdrijven (feit 9) en dat hij zich samen met andere deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt aan oplichtingen (feit 1), diefstallen door middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen van computercriminaliteit (feiten 3, 4, 5, 7 en 8).
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-02-2019 (met noot)
D.A.G. van Toor
Computerrecht 2019/94
Bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:584 ★★★★★