Rechtbank Noord-Holland, 14-02-2019 / C/15/258086 / FA RK 17-2356


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Datum14-02-2019
InhoudsindicatieVerzoek van de moeder tot wijziging van het gezamenlijk gezag tijdens huwelijk. Verzoek van de vader tot aanhouding van de zaak op grond van artikel 15 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Litispendentie. Minderjarige verblijft in India. Ten aanzien van het verzoek van de vader betreffende aanhouding op grond van artikel 15 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering is de rechtbank van oordeel dat artikel 15 niet van toepassing is en het beroep van de vader op dit artikel faalt. De minderjarige had haar gewone verblijfplaats in Nederland op de datum van indiening van het verzoekschrift op grond van artikel 8 Brussel II-bis en de rechtbank is derhalve bevoegd ten aanzien van de verzoeken van de moeder. De rechtbank houdt de zaak niet aan op grond van artikel 12 Rv. Ten aanzien van het verzoek om het gezamenlijk gezag te wijzigen gedurende huwelijk overweegt de rechtbank dat voor dit verzoek geen wettelijke grondslag bestaat. Dit verzoek wordt dan ook afgewezen. Ook de overige verzoeken van de moeder omtrent het gezag worden afgewezen.