Rechtbank Noord-Holland, 28-02-2019 / AWB - 16 _ 1628


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:1720
Datum28-02-2019
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Eiseres is een bedrijfstakpensioenfonds en doet een beroep op de in artikel 11, eerste lid, letter i, ten derde, van de Wet OB opgenomen vrijstelling. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres niet voldaan aan alle (vier) criteria zoals die zijn vastgesteld door het HvJ EU zodat zij niet vergelijkbaar is met instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbes) en derhalve geen beroep op de vrijstelling toekomt. Het beleggingsrisico van de leden van het pensioenfonds is niet van voldoende betekenis om deze gelijk te stellen met het risico dat deelnemers van een icbe dragen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 28-02-2019 (met noot)
E.A.P. Schouten
PJ 2019/53
Bedrijfstakpensioenfonds doet een beroep op de in artikel 11, eerste lid, letter i, ten derde, van de Wet OB opgenomen vrijstelling
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:139 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:801 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2786 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2684 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:91 ★★