Rechtbank Noord-Holland, 11-01-2019 / 15/871053-14


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:177
Datum11-01-2019
InhoudsindicatieVerdachte wordt vrijgesproken van het toebrengen van hersenletsel op zijn acht weken oude zoon, ten gevolge waarvan hij is overleden. Het dossier bevat - in de forensische rapportages - wettig bewijs voor de in de tenlastelegging genoemde geweldshandelingen. De rechtbank is echter gelet op de omstandigheden van het gezin, de concrete situatie waarin het toebrengen van het letsel zou hebben plaatsgevonden, de persoon van verdachte en zijn gedragingen achteraf er niet van overtuigd geraakt dat bij de baby sprake is van toegebracht hersenletsel. Vrijspraak.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 11-01-2019
NBSTRAF 2019/50
Shaken babysyndroom.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 11-01-2019 (met noot)
J. Hielkema
E&R 2019, nr. 3, p. 121
Wat is rechterlijke overtuiging in de zin van artikel 338 Wetboek van Strafvordering? De rechtbank gaat daar expliciet op in.