Rechtbank Noord-Holland, 03-01-2019 / 7378016


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:180
Datum03-01-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. Mondelinge uitspraak in kort geding. De werkgever wordt veroordeeld tot loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat de opgelegde loonsanctie onterecht is.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-01-2019
AR 2019/16
Proces-verbaal. Toewijzing vordering tot loondoorbetaling. Werkgeefster erkent dat arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op 100% van het loon.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-01-2019
TAP 2019, sign. 104
Geschil over re-integratie; loon ten onrechte stopgezet.