Rechtbank Noord-Holland, 15-03-2019 / AWB - 16 _ 5032


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2139
Datum15-03-2019
InhoudsindicatieIn geschil is of verweerder de door eiseres geclaimde kostenaftrek terecht heeft gecorrigeerd. Het is aan eiseres om aannemelijk te maken dat aan de uitgaven een tegenprestatie ten grondslag ligt en dat zij (ten volle) zijn gedaan ten behoeve van de onderneming. De rechtbank oordeelt per kostenpost of aan de bewijslast is voldaan.