Rechtbank Noord-Holland, 13-03-2019 / C/15/274764 / HA ZA 18-385


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2163
Datum13-03-2019
InhoudsindicatieRechtsgeldigheid besluiten AVA tot statutenwijziging en aandelenuitgifte (art. 2:15 lid 1 sub b BW). Behoren eisers tot de kring van betrokkenen in de zin van artikel 2:8 BW?
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 13-03-2019
OR 2019/41
Vordering van eisers tot vernietiging van aandeelhoudersbesluiten wegens strijd met de wet/statuten, strijd met de redelijkheid en billijkheid en/of strijd met de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen jegens een grootcertificaathouder
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ9145 ★★★★