Rechtbank Noord-Holland, 08-01-2019 / C/15/282053 / JU RK 18-2226


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:218
Datum08-01-2019
InhoudsindicatieHet door de ouders verzochte onafhankelijke deskundigenonderzoek naar de opvoedingsvaardigheden van de ouders als bedoeld in artikel 810a, lid 2, Rv wordt toegewezen, ondanks dat zeer jong kind al bijna een jaar bij de pleegouders opgroeit. Ondanks herhaald aandringen daartoe van de kinderrechter heeft de GI het standpunt dat er geen mogelijkheden tot terugplaatsing zijn nog steeds niet onderbouwd met een behoorlijk onderzoek.