Rechtbank Noord-Holland, 29-03-2019 / AWB - 18 _ 2729


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2498
Datum29-03-2019
InhoudsindicatieEiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inspecteur enig rechtsbeginsel heeft geschonden door bij het afdoen van haar aangifte de looninkomsten als artiest niet als winst uit onderneming te kwalificeren.