Rechtbank Noord-Holland, 15-03-2019 / HAA 16/2437


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2501
Datum15-03-2019
InhoudsindicatieDe rechtbank ziet geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan het door de Hoge Raad bevestigde oordeel van het Hof. Dit oordeel houdt in dat eiseres (gezamenlijk met een stichting) een commerciële/professionele effectenhandel en arbitrageonderneming dreef. De stichting is geen pensioenverzekeraar ex artikel 19a van de Wet LB. Eiseres was inhoudingsplichtige voor de Wet LB.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2122 ★★