Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2019 / C/15/278435 / FA RK 18-4938


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2569
Datum27-03-2019
InhoudsindicatieAanvankelijk adoptieverzoek ingetrokken. Gezamenlijk gezag + geslachtsnaamwijziging ex artikel 1:253t BW toegewezen. Voornaamwijziging.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 27-03-2019 (met noot)
J.H. de Graaf
JPF 2019/55
Verzoek tot adoptie ingetrokken, Gezamenlijk gezag van een ouder met een ander dan een ouder, Geslachtsnaamwijziging.