Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2019 / C/15/275547 / FA RK 18-3492


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2570
Datum27-03-2019
InhoudsindicatieVerzoek vaststellen kinderbijdrage. Rekening houden met FOR-dotatie bij de berekening van de draagkracht van de man. Manier van berekenen in rekenprogramma en volgens Tremarapport