Rechtbank Noord-Holland, 02-04-2019 / AWB - 18 _ 1801


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2744
Datum02-04-2019
InhoudsindicatieAanslag IB/PVV en ZVW 2014. Eiseres is in 2014 werkzaam geweest als actrice en heeft daaruit inkomsten genoten. Eiseres heeft onder meer twee arbeidsovereenkomsten en een overeenkomst tot opdracht gesloten. In geschil is de kwalificatie van de inkomensbestanddelen verkregen uit deze overeenkomsten. Meer in het bijzonder is in geschil of deze inkomsten zijn aan te merken als winst uit onderneming. Niet in geschil is dat de inkomsten waaraan de twee arbeidsovereenkomsten ten grondslag liggen, op zichzelf bezien loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming vormen. Ook de inkomsten waaraan de overeenkomst tot opdracht ten grondslag ligt, kwalificeren niet als winst uit onderneming. De rechtbank komt tot dat oordeel gelet op de beperkte omvang van de werkzaamheden en de daarmee gegenereerde inkomsten. Nu geen sprake is van winst uit onderneming kan ook geen sprake zijn van absorptie. Het beroep van eiseres op het gelijkheidsbeginsel, dan wel de meerderheidsregel, slaagt niet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9489 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:454 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1828 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:285