Rechtbank Noord-Holland, 03-04-2019 / C/15/266188 / FA RK 17-6466


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:2788
Datum03-04-2019
InhoudsindicatiePartijen kunnen geen aanspraken ontlenen aan de afspraken met betrekking tot de kinderbijdrage in de door hen ondertekende verklaringen. Partijen dienen ieder de eigen kosten van de procedure te dragen. De kosten van het DNA-onderzoek dienen partijen bij helfte te dragen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-04-2019
PFR 2019/95
Kinderalimentatie. Wederzijdse verklaringen bij notaris afgelegd. De vrouw verklaart de procedure over de kinderbijdrage te stoppen en geen nieuwe te starten, de man verklaart dat hij afstand doet van al zijn eventuele rechten met betrekking tot erkennen, gezag en alle andere wettelijke rechten over de minderjarige. Rechtbank oordeelt dat de afspraak aan de zijde van de vrouw in strijd is met artikel 1:400 lid 2 BW. De vrouw kan niet afzien van het aan haar als moeder toekomende levensonderhoud ten behoeve van haar kind. De man wordt veroordeeld tot een kinderbijdrage van 96 per maand. De kosten van het DNA-onderzoek waaruit is gebleken dat de man de biologische vader is, moeten door de beide ouders ieder voor de helft worden betaald.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-04-2019
NJF 2019/334
Geen rechtskracht voor afspraken over erknenning, gezag en omgang.