Rechtbank Noord-Holland, 10-04-2019 / 7460510 EJ VERZ 19-6


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Datum10-04-2019
Inhoudsindicatieerfrecht; De kantonrechter verleent machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog benefinciair te aanvaarden; artikel 4:194a lid 1 BW
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 10-04-2019
ERF 2019/95
Valse aangiften door belastingadviseur erflater. Onbekende schulden nalatenschap. Machtiging om alsnog beneficiair te aanvaarden.