Rechtbank Noord-Holland, 17-04-2019 / C/15/272842 / HA ZA 18-255


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3062
Datum17-04-2019
InhoudsindicatieFietsongeval Vogelenzang. Provincie Noord-Holland aangesproken als wegbeheerder. Maatstaf Dijkdoorbraak Wilnis-arrest. Geen gebrekkige zaak in de zin van art. 6:174 BW. Ook geen onrechtmatige daad van de provincie. Fietser had snelheid moeten aanpassen.
Recht.nl artikelHoe ver gaat de onderhoudsplicht aan de openbare weg? (11-06-2019)
Hoewel beide uitspraken hieronder een vergelijkbare situatie betref­fen (een bromfietser botste in de bocht van een fietspad tegen een boom en een fietser op een bochtig fietspad botste met een tegenligger) krijgt slechts één appellant de geleden schade vergoed. Als er geen wettelijke garantie­(plicht) op per­fect onderhoud aan de openbare weg geldt, welke plicht geldt er uit hoofde van de wet dan wel voor provincies en gemeenten?
> Wegbeheerder opgelet: vlieg bij uw onderhoud(splicht) aan de openbare weg niet uit de bocht (Tijn Slegers, Feltz.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 17-04-2019
VR 2019/129
Aansprakelijkheid wegbeheerder: geen gebrekkige zaak en geen onrechtmatige daad van provincie. Vorderingen afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN6236 ★★★★★