Rechtbank Noord-Holland, 03-04-2019 / 6971606 \ CV EXPL 18-4635 + 7320746 CV EXPL 18-9553


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3086
Datum03-04-2019
InhoudsindicatieWWZ. Beroep op art. 7:616a BW slaagt niet. Opdrachtgever van de werkgever is niet hoofdelijk aansprakelijk voor het aan de werknemer verschuldigde loon.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-04-2019
JAR 2019/120
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor niet-betaling arbeidskracht van onderaannemer, Onvoldoende bewijs van mondelinge arbeidsovereenkomst.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 03-04-2019
AR 2019/465
Beroep van X op artikel 7:616a BW wordt niet gehonoreerd. X heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt werkzaam te zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst.