Rechtbank Noord-Holland, 09-04-2019 / 7422108 KG EXPL 18-147


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3131
Datum09-04-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. De kantonrechter is op grond van artikel 8 Rv bevoegd kennis te nemen van de vordering van de werkgever jegens een (ex-) werknemer die in Andorra woont, omdat partijen in de arbeidsovereenkomst de kantonrechter Alkmaar als bevoegde rechter hebben aangewezen. Artikel 23 lid 1 Brussel I bis-Vo staat niet in de weg aan de geldigheid van dat forumkeuzebeding, omdat de werknemer in Andorra woont en Andorra geen EU-lidstaat is, zodat artikel 23 lid 1 Brussel I bis-Vo niet van toepassing is.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-04-2019
AR 2019/413
De kantonrechter is op grond van artikel 8 Rv bevoegd kennis te nemen van de vordering van de werkgever jegens een (ex-)werknemer die in Andorra woont, omdat partijen in de arbeidsovereenkomst de kantonrechter Alkmaar als bevoegde rechter hebben aangewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-04-2019
TAP 2019, sign. 200
Bevoegde rechter.