Rechtbank Noord-Holland, 09-04-2019 / 7503941 AO VERZ 19-12


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3132
Datum09-04-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. De kantonrechter veroordeelt werkgever tot betaling van een aanzegvergoeding van ruim 1.400,-. De werkgever heeft wel mondeling aangezegd, maar niet schriftelijk. De wetgever heeft onder ogen gezien dat een aanzegging ook mondeling zou kunnen worden gedaan, maar heeft niettemin de keuze gemaakt dat de aanzegverplichting wordt geformaliseerd via een schriftelijke aanzegplicht. De enkele omstandigheid dat mondeling duidelijkheid is verstrekt over het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, is daarom onvoldoende om te oordelen dat de aanspraak op de aanzegvergoeding in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-04-2019
AR 2019/423
De kantonrechter oordeelt dat Maatschap X een vergoeding voor schending van de aanzegverplichting moet betalen aangezien slechts mondeling en geenszins schriftelijk is aangezegd dat de arbeidsovereenkomst tot een einde zou komen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-04-2019
Prg. 2019/167
Mondelinge aanzegging niet verlengen arbeidsovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1845 ★★★★