Rechtbank Noord-Holland, 10-04-2019 / 7511179 AO VERZ 19-8


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3250
Datum10-04-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en wijst ontbinding af. De door werknemer verzochte immateriŽle schadevergoeding wordt afgewezen, evenals de gevorderde rectificatie van een bericht van werkgever.
Recht.nl artikelNevenwerkzaamheden; blijf als werkgever actief optreden (28-04-2019)
Over het al dan niet toestaan van nevenwerkzaamheden had werkgever (expliciet) duidelijke afspraken moeten maken met de werknemer. Nu dat niet is gebeurd, komen maatregelen en sancties in beeld. Daarvoor is het (veel) te vroeg, aldus de kantonrechter, die het ontslag op staande voet vernietigt. De conclusie was wellicht anders geweest, indien werknemer concurrerende nevenwerkzaamheden had verricht die schadelijk waren voor de werkgever. Daarvan was in onderhavige zaak geen sprake.
> Nevenwerkzaamheden; blijf als werkgever actief optreden (Banning.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 10-04-2019
AR 2019/419
Werknemer heeft steeds met toestemming en medeweten van SKOV nevenwerkzaamheden verricht en heeft daarom zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet veronachtzaamd. Ontslag op staande voet vernietigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1347 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:376 ★★★★