Rechtbank Noord-Holland, 17-04-2019 / 15/256187-18


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3319
Datum17-04-2019
InhoudsindicatieBeslissing op het hoger beroep ex artikel 38x lid 7 Sr - Meermalen contactverbod ex artikel 38v Sr overtreden.