Rechtbank Noord-Holland, 30-04-2019 / C/15/287555 / JU RK 19-712


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3633
Datum30-04-2019
InhoudsindicatieAanbesteding in de gesloten jeugdhulp. Rechter verleent machtiging gesloten jeugdhulp en bepaalt, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, de instelling waar de minderjarige de behandeling ondergaat. Overplaatsing van minderjarige van Horizon, locatie Antonius, naar Transferium te Heerhugowaard
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 30-04-2019 (met noot)
E.J. Kool
GZR 2019/126
De rechter verleent een machtiging gesloten jeugdhulp en bepaalt, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, in welke instelling de minderjarige de behandeling dient te ondergaan.