Rechtbank Noord-Holland, 01-05-2019 / C/15/282348 / FA RK 18-6807


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3661
Datum01-05-2019
InhoudsindicatieEen Nederlandse vrouw trouwt met een Turkse man in Turkije. De gemeente verwerkt op haar verzoek het huwelijk in de BRP; voor de geslachtsnaam van de vrouw, die op grond van het Turkse Burgerlijk Wetboek (TBW) is gewijzigd in de naam van de man, wordt de vrouw de keus gelaten of zij haar eigen geslachtsnaam wil behouden of dat haar geslachtsnaam op de geboorteakte wordt gewijzigd in die van haar man. Op de te ondertekenen verklaring is vermeld dat, als de vrouw voor de geslachtsnaam van de man kiest, zij alleen haar oorspronkelijke geslachtsnaam kan terugkrijgen via een Nederlandse geslachtsnaamwijzigingsprocedure, ook als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden. Zij kiest voor de geslachtsnaam van de man en haar geboorteakte wordt in die zin aangepast. Op verzoek van de man wordt enige jaren later door de Turkse rechter de echtscheiding uitgesproken, waardoor volgens het TBW haar geslachtsnaam wijzigt in haar oorspronkelijke geslachtsnaam. De vrouw verzoekt de gemeente inde BRP de echtscheiding aan te tekenen. De gemeente doet dat, maar wijzigt ook de geboorteakte van de vrouw door in een latere vermelding haar Turkse geslachtsnaam op grond van het Turkse echtscheidingsvonnis te wijzigen in haar oorspronkelijke Nederlandse geslachtsnaam. De vrouw wil dat niet en verzoekt de gemeente de wijziging ongedaan te maken, waarbij zij zich beroept op artikel 10:20 BW. De gemeente weigert de wijziging op grond van artikel 10:24 BW. De vrouw dient een verzoekschrift bij de rechtbank in. De rechtbank honoreert het beroep van de vrouw op artikel 10:20 BW, waarbij zij verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad van 10 juli 2009 ( LJN B10462). De vrouw kon er redelijkerwijs vanuit gaan dat zij haar Turkse geslachtsnaam na echtscheiding zou houden en dus heeft de vrouw de keuzemogelijkheid zich te beroepen op artikel 10:20 BW. De rechtbank wijst het verzoek toe.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3629
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5187