Rechtbank Noord-Holland, 24-04-2019 / 6754356 \ CV EXPL 18-2203


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3698
Datum24-04-2019
InhoudsindicatieLuchtvaartclaim. Machtiging van de kantonrechter ex art. 1:349 jo. 1:253k BW niet vereist nu eiser krachtens een cessie ter incasso (lastgeving) als formele procespartij optreedt en de verleende lastgeving door de ouder van de minderjarige binnen het kader van de verzorging en opvoeding valt. Beroep op buitengewone omstandigheid onvoldoende onderbouwd.